Att ge feedback

  1. Välj ämnet på feedback i vallistan.
  2. Ge feedbacktext.
    Du kan även välja att feedback kan publiceras så att den kan läggas fram offentligt för alla som använder feedback-tjänsten.
  3. Du kan lägga till bilagor till feedback.
  4. Du kan även ange läget för feedback. Du kan rita in en punkt, linje eller område.

  5. Lämna in dina kontaktuppgifter om du vill att myndigheten kan ta kontakt med dig. På så sätt kan du även få uppgifter om hantering av din feedback.
  6. Läs och godkänn användarvillkor och datasekretess.
  7. Till sist skicka feedback genom att klicka på SÄND.